Zasady recenzowania

 

  1. Recenzent i autor pozostają dla siebie anonimowi.
  2. Relacje zawodowe i rodzinne między autorem a recenzentem nie są akceptowane.
  3. Recenzentem może być tylko samodzielny pracownik naukowy, zajmujący się podejmowaną problematyką.
  4. Dobór recenzentów pozostaje wyłącznie w gestii Wydawnictwa.