Wytyczne w zakresie przygotowywania tekstów do składu

 

Materiały do publikacji należy dostarczać w postaci elektronicznej (w edytorach tekstu) ze standardowym kodowaniem.

Materiały ilustracyjne winny być dostarczane w formatach jpeg, pdf, ai przy zachowaniu zasady, że winny mieć rozdzielczość zbliżoną do 300 dpi.

Materiały graficzne winny być dostarczane w plikach wyjściowych (MS Excel itp.) lub też w wysokiej rozdzielczości pdf lub jpeg, a ich obrazy – dla ułatwienia pracy graficznej winny być wklejone w odpowiednich miejscach w edytorze tekstu.

Korektę autorską nanosimy albo na wydruku i taki wydruk dostarczamy do wydawnictwa, albo bezpośrednio na pdf w postaci notatek dodawanych w miejscach, w których mają być naniesione poprawki.

Poprawki rewizyjne mogą być przekazywane w postaci tabeli erratowej ze wskazaniem numeru strony, umiejscowienia wiersza na niej, wskazaniem, jak jest i jak być powinno (odpowiednie arkusze przekazujemy Autorom w trakcie współpracy.

Po zakończeniu pracy nad składem, a przed skierowaniem do druku, wymagamy od Autorów oświadczenia o gotowości składu do druku i braku jakichkolwiek dalszych uwag.