Etapy procesu wydawniczego

 

PODPISANIE UMOWY

Po przedstawieniu przez Autora gotowego tekstu, podpisujemy umowę wydawniczą, a opiekę nad publikacją przyjmuje redaktor prowadzący. Czuwa on nad kolejnymi etapami pracy oraz kontaktuje się ze wszystkimi zaangażowanymi w nią osobami.

RECENZJA

Kolejnym krokiem jest skierowanie publikacji do recenzenta Współpracujący recenzent (lub recenzenci) ocenia książkę pod kątem wartości literackiej, ale także tego, czy sprawdzi się ona na polskim rynku, czy wpisuje się w profil wydawnictwa i do kogo może być skierowana.

UWZGLĘDNIENIE UWAG RECENZENTA

Jeśli recenzent zgłasza jakiekolwiek uwagi do treści publikacji, zostaje ona przekazania Autorowi do naniesienia niezbędnych, wskazanych przez Recenzenta zmian.

REDAKCJA

Po naniesieniu przez Autora zmian, które zasugerował recenzent, redaktorzy wydawnictwa przystępują do redakcji tekstu. Redakcja jest dokonywana w trybie śledzenia zmian więc Autor , otrzymując tekst po redakcji i korekcie może łatwo zorientować się umiejscowieniu i skali ingerencji redakcyjno-korektorskich.

KOREKTA

Po redakcji, a przed przekazaniem pliku Autorowi w celu zaakceptowania poprawek, korektorzy wydawnictwa wykonują jeszcze korektę językową tekstu.

SKŁAD

Po zaakceptowaniu przez Autora dokonanych zmian, przystępujemy do składu komputerowego, nadajemy numer ISBN, przygotowujemy stronę redakcyjną i tytułową oraz okładkę.

KOREKTA AUTORSKA

Po wykonaniu składu, Autor otrzymuje go w celu dokonania korekty autorskiej.

KOREKTA WYDAWNICZA I REDAKCJA TECHNICZNA

Po naniesieniu poprawek Autora, wykonujemy korektę wydawniczą i redakcję techniczną składu, mającą na celu usunięcie ewentualnych błędów technicznych składu, niezauważonych przez Autora bądź powstałych wskutek nanoszenia poprawek przezeń zgłoszonych.

REWIZJA SKŁADU

Plik trafia jeszcze raz do Autora i równocześnie do naszych korektorów i redaktorów technicznych.

Jeśli nie ma dalszych uwag, generujemy plik produkcyjny i kierujemy publikację do druku, a następnie do dystrybucji za pośrednictwem ogólnopolskich hurtowni książek naukowych.